Yêu về Miền Kinh Kỳ

Con gái Hà Nội có gì đặc biệt? Bạn đã nghe chuyện tình Tứ đại Mỹ Nhân Hà Thành xưa?

Tiếp nối Hành trình Tình Yêu Xuyên Việt,

Lắng nghe Radio kỳ này: Yêu về Miền Kinh Kỳ, giọng đọc LYLY