Xứ Huế mộng mơ

Tiếp nối hành trình Tình Yêu xuyên Việt và chúng ta sẽ cùng nhau đến với Huế mộng mơ...

Lắng nghe Radio kỳ này: Xứ Huế mộng mơ, giọng đọc LYLY