Tình ca Tây Bắc

Hành trình Tình yêu xuyên Việt đã chính thức khởi động. Hãy đồng hành cùng chúng tôi đến với Miền đất Tình yêu đầu tiên - Tây Bắc

Lắng nghe Radio: Tình ca Tây Bắc, giọng đọc LYLY