Tản mạn về Tình yêu

Chúng ta hãy cùng tản mạn đôi chút về Tình yêu, hãy cùng nhắm mắt lại để cảm nhận điều tuyệt vời nhất của thế gian này - Tình yêu

Lắng nghe Radio kỳ này: Tản mạn về "Tình yêu", giọng đọc LyLy