Lê Nam: CEO & Founder Alexan Vietnam., JSC

NGUYỄN GIANG NAM
Tên thường dùng: Lê Nam

Tôi có “Cuộc sống” với hành lý là “Tình yêu”, “Công việc” và “Trách nhiệm”. Tôi cố gắng nhìn nhận “Cuộc sống” bằng con mắt thực tế, gắn kết “Tình yêu” với “Công việc” và “Trách nhiệm”. Đó cũng là cách tôi chuẩn bị cho những hành trình hiện tại và tương lai của mình!

Paul Moran: "Lên đường là phương tiện duy nhất để tới nơi"


  Công việc

 • 2011-nay
  • Sáng lập & Giám đốc Công ty cổ phần Alexan Việt Nam
 • 2010-2011
  • Sáng lập & Giám đốc nhà sách trực tuyến VBOOK
 • 2009-2010
  • Giám đốc Truyền thông & Quan hệ công chúng tại Link World International
 • 2007-2009
  • Chuyên viên & Giảng viên Công nghệ thông tin tại Đại học Thái Nguyên

  Học vấn

 • +Economic & Crisis.
 • Kỹ sưQuản trị hệ thống.
 • Kỹ sưCông nghệ thông tin.

  Liên hệ

 • Facebookfacebook.com/nsgnam
 • EmailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Websitelenam.org