Thu phong hờn Nắng gắt

"THU PHONG HỜN NẮNG GẮT"

Đôi mi ai, vẫn đọng giọt giận hờn

---

Thu Phong về đến ngõ,
Nắng Gắt chẳng buồn đi.
Cớ sao còn lưu lại,
Để em tôi giận hờn...

---

Lê Nam