Lại đây Em

Chỉ cần em lại đây thôi...

"LẠI ĐÂY EM"

10.06.2015


Lại đây Em,

Vòng tay anh ôm nhẹ,

Xoa mái đầu,

Xoa bớt những ưu lo.

 

Lại đây Em,

Anh đan vòng tay ấm.

Sưởi con tim, co lạnh dỗi hờn.

 

Lại đây Em,

Anh là gối em nằm.

Cho em mơ,

Mơ nồng trong giấc ngọt.


Lê Nam