Gọi về ký ức

Bạn nói rằng bạn nhớ Quê Hương. Bạn nói rằng bạn thương Bố Mẹ. Bạn nói rằng bao nhiêu ký ức tuổi thơ vẫn còn dù thời gian có làm mòn cả núi. Tôi nghĩ rằng mình cũng thế...

"Tặng Hà Tạ, vì những ký ức vẫn để dành trong tim!"
04.03.2015

"Gọi về ký ức"

Yêu mùa hoa, ai yêu mùa hoa cải,
Những cánh đồng, rộng mãi đến chân mây.
Yêu bờ đê, hàng phi lao cao vút,
Thảm cỏ dài, mải miết dưới chân đê.
Yêu đường đi, những thủa đi về,
Giờ tan học, chân miệt mài bước bước.
Rồi bữa cơm bên gia đình, thơm phức!
Nhớ bồi hồi, ngập ký ức ngày xưa.

Lê Nam