Gắng lên nào...

"GẮNG LÊN NÀO"
---
Em gắng lên,
Nào,             
Phải lạc quan.
Mình còn phải bên nhau và mãi mãi.
Chặng đường dài đừng để chân mỏi mệt.
Đừng nghĩ suy cho cạn kiệt tâm mình,
Để dành lòng, cho nhiệt huyết đi chung.
Nào,        
Nhé em…

---

Lê Nam