Em nói rằng...

“EM NÓI RẰNG...”
---
Nàng Sita, xứ Champa,
Nàng đang giận ta
18/08/2015

---
Em nói rằng, anh không viết cho em,
Như những câu anh dành cho người trước.
Em nói rằng, anh yêu người ta thật,
Sao bây giờ lại nói không yêu…
---
Lặng trong lòng, anh chẳng thể thoát câu,
Yêu thương, anh từng dành người trước.
Nhưng yêu thương đó, nếu là chân thật,
Chẳng giữa chừng đổ bể đâu em.
Không phải vì anh hay người ta dối,
Chỉ là vì không phù hợp cho nhau.
---
Em nói rằng, em buồn bã bao nhiêu…
Khi thấy anh cũng từng dành câu chữ.
Nhưng ta tin vào tim mình thật,
So sánh làm gì với quá khứ ngắn kia,
Để dành ta cho một tương lai đẹp,
Gom yêu thương, xây lên cả lâu đài.
---
Lê Nam