Cả một ngày...

Đọc nhật ký của Em, tôi lạc vào một vườn tâm sự, xúc động, cảm thông và dạt dào thương mến...

CẢ MỘT NGÀY...

10.06.2015

Cô gái Kim Long,

Tâm hồn đẹp và sáng trong.

Anh dành cả ngày để ngồi đọc,

Nhật ký của em, đọng tâm sự vui buồn.

Anh dành cả ngày để chứa đựng,

Bóng hình em và nghĩ mãi không dừng...

Lê Nam